Resultater fra kontroll kampene før VM i Kina

List med resultater fra kontroll kampene før VM for det kinesiske nasjonale laget

Ma Lin – Fang Bo 4:2
Xu Xin – Zhou Yu 2:4

Zhang Jike – Wang Liqin 1:4
Yan An – Xu Chenhao 4:3

Wang Hao – Hao Shuai 1:4
Ma Long – Fan Zhendong 4:1

Zhang Jike – Hao Shuai 2:4
Wang Hao – Zhang Chao 4:2

Ma Long – Wang Liqin 4:0